Dao cạo râu khách sạn

Otata chuyên cung cấp các sản phẩm dao cạo râu cho hệ thống các nhà cung cấp vật tư khách sạn ( có gói sản phẩm amenity)

Giá sản phẩm Liên hệ
Số lượng mua
Sản phẩm Dao cạo khách sạn
Đơn hàng tối thiểu ? 10.000 cây
Lưỡi dao để lâu bị rỉ không ? Không
Đặt mấy ngày có hàng ? 2-5 ngày
Hàng nhận ở đâu ? Hồ Chí Minh

  • upload/web/50/509267/slide/2014/11/22/10/04/141662549364.gif
  • upload/web/50/509267/slide/2014/11/22/10/06/141662556218.gif
  • upload/web/50/509267/slide/2014/11/17/10/33/141619520846.gif
  • upload/web/50/509267/slide/2014/11/22/10/01/141662530280.gif
  • upload/web/50/509267/slide/2014/11/22/10/02/141662533444.gif
  • upload/web/50/509267/slide/2014/11/22/10/05/141662552974.gif
  • upload/web/50/509267/slide/2014/11/22/10/06/141662558747.gif