Fanpage Facebook

  Hiển thị :

 • Bật lửa GIL phổ thông trong

  Bật lửa GIL phổ thông trong

  Liên hệ

  - Sản phẩm được sản xuất tại  Công ty TNHH sản xuất bật lửa gas Trung Lai (Việt Nam) là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, do Công ty Gladstrong Investments Ltd đầu tư vào Nghệ An năm 2003.

  - Sản phẩm của nhà máy chủ yếu phục vụ xuất khẩu đi các nước thuộc châu Âu, châu Mỹ.

  - Bật lửa GIL phổ thông trong là sản phẩm được chúng tôi và các đại lý nhà phân phối bán được nhiều nhất.

  - Mẫu sản phẩm này cũng là mẫu phổ biến của thị trường hiện nay.

 • Bật lửa GIL phổ thông đục

  Bật lửa GIL phổ thông đục

  Liên hệ

  - Sản phẩm được sản xuất tại  Công ty TNHH sản xuất bật lửa gas Trung Lai (Việt Nam) là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, do Công ty Gladstrong Investments Ltd đầu tư vào Nghệ An năm 2003.

  - Sản phẩm của nhà máy chủ yếu phục vụ xuất khẩu đi các nước thuộc châu Âu, châu Mỹ.

  - Bật lửa GIL phổ thông đục có giá cả rất cạnh tranh.

 • Bật lửa GIL lùn, đục

  Bật lửa GIL lùn, đục

  Liên hệ

  - Sản phẩm được sản xuất tại  Công ty TNHH sản xuất bật lửa gas Trung Lai (Việt Nam) là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, do Công ty Gladstrong Investments Ltd đầu tư vào Nghệ An năm 2003.

  - Sản phẩm của nhà máy chủ yếu phục vụ xuất khẩu đi các nước thuộc châu Âu, châu Mỹ.

  - Bật lửa GIL lùn, đục mang lại lợi nhuận cao cho đơn vị bán lẻ.

 • Bật lửa GIL tròn

  Bật lửa GIL tròn

  Liên hệ

  - Sản phẩm được sản xuất tại  Công ty TNHH sản xuất bật lửa gas Trung Lai (Việt Nam) là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, do Công ty Gladstrong Investments Ltd đầu tư vào Nghệ An năm 2003.

  - Sản phẩm của nhà máy chủ yếu phục vụ xuất khẩu đi các nước thuộc châu Âu, châu Mỹ.

  - Bật lửa GIL tròn là sản phẩm chúng tôi sản xuất cho thị trường Mĩ.

  - Sản phẩm này khá lạ không đụng hàng là sản phẩm có biên lợi nhuận cao.